De leerlingen van Greijdanus Zwolle komen in actie voor leerlingen in India. Zij zamelen geld in zodat arme kinderen in India óók naar school kunnen gaan.

In Nederland vinden we het heel gewoon dat de overheid het onderwijs betaalt. Onze partnerschool, de Anita Methodist School in India, krijgt geen geld van de overheid omdat het een christelijke school is.

Dat betekent dat alle kosten betaald moeten worden door de ouders van de leerlingen.
Denk bijvoorbeeld aan de salarissen van de docenten, de onderhoudskosten voor het schoolgebouw en de materialen die in de les gebruikt worden.

Ouders in de sloppenwijken kunnen moeilijk werk vinden en worden vaak slecht betaald. Daardoor verdienen ze niet genoeg om de huur te betalen of om eten te kopen. Schoolgeld betalen lukt dan helemaal niet meer. Wij willen er samen met de Anita Methodist School voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit de sloppenwijken in India tóch naar school kunnen gaan!

Help mee en doneer!
1 schooldag = 1 euro
Hoeveel dagen doneer jij?

Bekijk de status en doneer
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email