Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting Vrienden van Greijdanus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Stichting Vrienden van Greijdanus en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Stichting Vrienden van Greijdanus verstrekt. De Stichting Vrienden van Greijdanus kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw NAW gegevens – e-mailadres – telefoonnummer – bankgegevens.

Waarom de Stichting van Vrienden van Greijdanus gegevens nodig heeft:

De Stichting Vrienden van Greijdanus verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om u te informeren en/of te bedanken voor uw gift. Ook krijgt u, indien u daarvoor toestemming gegeven hebt, de nieuwsbrief en kunt u gebeld worden voor vragen of voor medewerking aan een activiteit. Daarnaast kan de Stichting Vrienden van Greijdanus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het doen van een donatie of door het afgeven van een machtiging.

Delen met anderen:

De Stichting Vrienden van Greijdanus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang de Stichting Vrienden van Greijdanus gegevens bewaart

De Stichting Vrienden van Greijdanus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Stichting Vrienden van Greijdanus. De Stichting Vrienden van Greijdanus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt uw verzoek indienen door een mail te sturen naar vrienden@greijdanus.nl

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email