Geven voor jongeren
Een donatie of collecte is van harte welkom! Jouw gift gebruiken we om het onderwijs op Greijdanus bereikbaar en betaalbaar te houden. Er zijn verschillende manieren om als Vriend bij te dragen. 

Je kunt een financiële bijdrage doen via onze bankrekening: NL36 RABO 0305 8772 67 t.n.v. Vrienden van Greijdanus. 

Je kunt ook een machtiging tot automatische incasso afgeven. Je doet dan maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar een vaste donatie.

We vinden het heel fijn als je structureel wilt geven. Zo kunnen we ouders met hoge reiskosten niet alleen op dit moment ondersteunen, maar bieden we ook perspectief voor de rest van de schoolloopbaan van hun kind.

Gegevens automatisch incasso
IBAN: NL36 RABO 0305 8772 67
Ten name van: Stichting Vrienden van Greijdanus
Incassant ID: NL15 ZZZ 6204 5385 0000

Incassodata
De giften waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven worden op de volgende data geïncasseerd:
28 januari 2020
28 februari 2020
30 maart 2020
28 april 2020
28 mei 2020
29 juni 2020
28 juli 2020
28 augustus 2020
28 september 2020
28 oktober 2020
30 november 2020
23 december 2020

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email