Geven voor jongeren
Een donatie of collecte is van harte welkom! Jouw gift gebruiken we om het onderwijs op Greijdanus bereikbaar en betaalbaar te houden. Er zijn verschillende manieren om als Vriend bij te dragen. 

Je kunt een financiële bijdrage doen via onze bankrekening: NL36 RABO 0305 8772 67 t.n.v. Vrienden van Greijdanus. 

Je kunt ook een machtiging tot automatische incasso afgeven. Je doet dan maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar een vaste donatie.

We vinden het heel fijn als je structureel wilt geven. Zo kunnen we ouders met hoge reiskosten niet alleen op dit moment ondersteunen, maar bieden we ook perspectief voor de rest van de schoolloopbaan van hun kind.

De Vriendenstichting is een ANBI instelling, dat betekent dat uw gift daarmee aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Gegevens automatisch incasso
IBAN: NL36 RABO 0305 8772 67
Ten name van: Stichting Vrienden van Greijdanus
Incassant ID: NL15 ZZZ 6204 5385 0000

Incassodata
De giften waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven worden op de volgende data geïncasseerd:

30-08-2021
28-09-2021
28-10-2021
29-11-2021
23-12-2021
28-01-2022
28-02-2022


WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email