Greijdanus is een bijzondere school. Misschien heb je er zelf op school gezeten, werk je op Greijdanus of gaan je (klein)kinderen er naar school. Voor iedereen die zich betrokken voelt bij Greijdanus is er de stichting Vrienden van Greijdanus. Samen mogen we omzien naar de mensen om ons heen die hulp nodig hebben.

‘Kom leren, geloven, leven bij Greijdanus!’

Als Vrienden van Greijdanus is het onze missie dat mogelijk te maken. We willen dat zoveel mogelijk jongeren onderwijs op Greijdanus kunnen volgen. Zo helpen we gezinnen- die minder geld te besteden hebben- door heel praktisch tegemoet te komen in de reiskosten van hun kinderen naar Greijdanus reizen. Ook zijn we van betekenis door de maatschappelijke onderwijsprojecten te ondersteunen. We zijn er trots op dat we met elkaar van betekenis mogen zijn voor de mensen om ons heen!


Steun onze projecten

U kunt ook een maatschappelijk project sponsoren, kijk daarvoor bij een van onze onderstaande projecten.

Nacht van Betekenis

De leerlingen van Greijdanus Zwolle komen in actie voor leerlingen in India. Zij zamelen geld in zodat arme kinderen in India óók naar school kunnen gaan. In Nederland vinden we het heel gewoon dat de overheid het onde…

Sponsor het vervoer

Soms zijn de inkomsten niet toereikend en de reiskosten zo hoog, dat ouders niet voor Greijdanus kunnen kiezen. Daar dragen we aan bij door ouders met het hoge reiskosten een financieel steuntje in de rug te bieden. Daar…

Groen in de wijk – sponsor tuinspullen

Vanuit onze praktijkopleiding Groen willen we samen met onze leerlingen ons inzetten voor de tuinaanleg en onderhoud van mensen die hierbij hulp nodig hebben vanwege ouderdom, fysieke beperking of financiële situatie. S…

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email