Gezinnen met hoge reiskosten kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug. Hiervoor heeft de Stichting Vrienden van Greijdanus de Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten (RTV). Wanneer je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo gaan we uit van een eigen bijdrage van 350 euro per kind en een extra eigen bijdrage per gezin die berekend wordt op basis van de hoogte van je inkomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? kijk dan in het document: Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten 23-24.

Het document met voorwaarden van de regeling en de voorbeeldberekeningen kun je hieronder downloaden.

LET OP: de inzendtermijn voor het schooljaar 2023-2024 is verstreken. U kunt geen aanvraag meer indienen. 

Regeling Tegemoetkoming Vervoerkosten 23-24

Voorbeeldberekeningen RTV 23-24

Voor vragen over de RTV kun je contact opnemen met Paola de Jong van de financiële administratie van Stichting Vrienden van Greijdanus.

Telefoon: 038 4698 548
E-mail: vrienden@greijdanus.nl

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email