Dagelijks gaan ruim 4.000 leerlingen naar het Greijdanus. Sommigen zijn daar in tien minuten, anderen komen van ver en zijn lang onderweg. Welke vervoersmogelijkheden zijn er en wat kan de Stichting Vrienden van Greijdanus daarin betekenen? Afhankelijk van de reisafstand zijn er voor jouw kind verschillende mogelijkheden:

  • Het merendeel van de leerlingen komt dagelijks op de fiets.
  • Steeds meer leerlingen komen met een e-bike. De accu van de elektrische fiets kan op school worden opgeladen. Ouders kiezen voor deze vorm van vervoer afhankelijk van de afstand en kosten van het openbaar vervoer.
  • Vele honderden leerlingen maken gebruik van het openbaar vervoer: bus of trein.
  • Leerlingen uit de Flevopolder reizen met een ‘eigen’ bus waarvoor een oudercommissie verantwoordelijk is. Betaling van de kosten voor de bus gaat via de Stichting Vrienden van Greijdanus.

Eigen bus Flevopolder

Op initiatief van ouders uit Lelystad en Dronten en ondersteund door de Stichting Vrienden van Greijdanus rijdt er sinds enkele jaren een ‘eigen’ schoolbus. Een aantal ouders uit de Flevopolder verzorgt als vervoerscommissie de communicatie tussen betrokken ouders en Greijdanus. De Stichting Vrienden van Greijdanus ondersteunt hen op het gebied van financiële en administratieve afhandeling.

Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten

Gezinnen met hoge reiskosten kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug van Stichting Vrienden van Greijdanus. Wanneer je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo gaan we uit van een eigen bijdrage van 300 euro per kind en een extra eigen bijdrage per gezin die berekend wordt op basis van de hoogte van uw inkomen. Meer informatie?

Tips en ideeën

Wanneer je daar behoefte aan hebt, willen we graag met jou en andere ouders uit de regio in gesprek om te kijken of er andere goedkopere oplossingen voor (openbaar) vervoer te bedenken zijn. Het ouderinitiatief wat we in de polder mogen ondersteunen, is hierbij voor ons een inspirerend voorbeeld.

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email