Betreft het jaar 2023-2024

U staat op het punt uw aanvraag RTV 2023-2024 in te dienen. Hiervoor is het belangrijk om de volgende documenten gereed te hebben:

  1. Aanslag inkomstenbelasting 2021 van beide ouders waarop verzamelinkomen vermeld staat
  2. Abonnementsfactuur of betaalbewijs van abonnement
  3. Leerlingnummer van uw kind (dit vindt u op het ouderportaal onder ‘Uw kind/Gegevens’)

WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email